Mira type stars max predictions by VSOLJ


2020 Monthly txt data Jan, Feb

2019 description (MAX), description (MIN),
description (Japanese) and predictions (PDF / 5,943KB)
MAX txt data, MIN txt data
Monthly txt data: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2018 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2017 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2016 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2015 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2014 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2013 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2012 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2011 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2010 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2009 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2008 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2007 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2006 description(Japanese), predictions (txt data)
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Prediction graph by Mr.Hirasawa (2006-04 - 2007-08) (The description is written in Japanese.)

2005 description(Japanese), predictions
monthly: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2004 description(Japanese), predictions

2003 description(Japanese), predictions

2002 description(Japanese), predictions


[home]